palvelut slide2

Palvelut

Terapia- ja Työnohjauspalvelu Susiraja tarjoaa ratkaisukeskeistä psykoterapeuttista keskustelua sekä työnohjausta ryhmille, yrityksille, yhteisöille sekä yksityisille henkilöille. Susiraja käyttää toiminnallisia, ratkaisukeskeisiä ja dialogisia menetelmiä vaihtoehtojen löytämiseksi.

s palvelut mindfullness

Susirajan palveluihin kuuluvat elämys- ja luontoretket. Työnohjausretket luonnon keskellä mahdollistaa Susirajan oma retkipaikka, Wanha Asema, joka sijaitsee Jormasjärven rannalla. Antoisan keskustelun, eräkahvien ja melomisen jälkeen kelpaa lämmitellä savusaunan hiljaisuudessa. Susiraja järjestää myös tapahtumia sekä koulutus- ja luento -tilaisuuksia.


Psykoterapia

Psykoterapiassa kyse ei ole potilaasta vaan asiakkaasta. Tässä terapiamuodossa edetään asiakkaan omien toiveiden, ideoiden ja tavoitteiden mukaan ja psykoterapeutti työskentelee asiakkaan arvomaailman mukaisesti. Psykoterapiassa psykoterapeutin ja asiakkaan välillä on luottamuksellinen ja tasavertainen yhteistyösuhde.

Terapissa tarkastellaan kuntoutujan elämässä tapahtuvia pulma- ja muutostilanteita ja etsitään niihin uusia näkökulmia ja positiivisia poikkeamia. Asiakkaan ja terapeutin välisissä keskusteluissa pyritään etsimään vaihtoehtoisia toimintatapoja ja uusia näkökulmia elämän solmukohtien ratkaisemiseksi. Tulevaisuuden tavoitteisiin edetään pienin askelin. Tavoitteena on pohtia tilannetta perusteellisesti, jolloin asiakas voi itse päättää etenemisen suunnan. Monipuolisissa terapiamenetelmissä korostuvat mm. myönteisyys, luovuus, leikki, huumori, yhteistyö ja kannustus.

IMG 5778

Psykoterapeuttisissa keskusteluissa selvitetään asiakkaan vahvuuksia ja erityisesti pyrkimyksenä on herätellä uinuvia voimavaroja sekä jo käytössä olevia vahvuuksia ja mahdollisuuksia.

Psykoterapia on myös ongelmien ennaltaehkäisyä, jolloin tavoitteena on vahvistaa asiakkaan taitoja olla oman elämänsä herra. Terapia soveltuu monenlaisiin tilanteisiin ja erilaisille asiakasryhmille. Ajallisesti terapia voi olla lyhyttä tai pidempikestoista.


Työnohjaus

Työnohjauksesta on apua niin yksityiselle henkilölle kuin työryhmälle tai kokonaiselle työyhteisölle. Esimiesasemassa oleville työnohjaus tarjoaa uusia näkökulmia työn- ja johtajuuden kehittämiseksi. Dialoginen ja toiminnallinen työnohjaus parantaa vuorovaikutustaitoja työyhteisön sekä yrityksen toiminnan muutostilanteissa. Edellämainittu menetelmä sopii pienille ja keskisuurille yrityksille, kun etsitään uusia ja hyödyllisiä toimintavaihtoehtoja tai halutaan ratkaisevasti kohottaa ryhmän pelihenkeä.

IMG 5831

Kehittäminen lähtee aina henkilön tai ryhmän kokemuksista, tiedoista, taidoista ja tarpeista. Työnohjaajan tehtävä on avata työyhteisön kaikki aistit näkökulmien vaihtamista varten. Työntekijä tai ryhmä asettavat itse omat tavoitteensa ja ohjaaja auttaa ryhmää tutkimaan ja etsimään voimavaroja omien tavoitteiden saavuttamiseksi tekemällä avoimia ja uusia mahdollisuuksia kartoittavia kysymyksiä. Ohjaaja voi toimia tilanteissa myös tasavertaisen keskustelun tai asiantuntijan tasolla. Työnohjauksessa työyhteisöstä tulee itsestään ongelmiensa ratkaisujen asiantuntija.

Ohjaaja voi auttaa ja tukea ryhmää oppimaan ja opettelemaan uusien näkökulmien löytämisessä ja uusien toimintatapojen kehittämisessä. Uudet näkökulmat lisäävät työyhteisön myönteistä ilmapiiriä ja auttaa puhaltamaan yhteen hiileen. Asioista puhuminen ilman syyttelyä kannustaa suhtautumaan avoimemmin ja joustavammin työyhteisöön sekä kunnioittamaan toisen kokemuksia.

s palvelut keskittyminen


Sensomotorinen psykoterapia

Sensomotorinen psykoterapia tarkastelee kehon kieltä. Keho kertoo ilmeillä, elellä ja liikkeillä tottumuksista ja menneisyyden kokemuksista. Sensomotorisen terapian avulla luodaan kokonaisvaltainen kuva traumasta tai menneisyyden kiintymyssuhteesta. Terapian avulla lisääntyy tietoisuus ja ymmärrys omien toimintatapojen merkityksestä.

Keho on viisas ja antaa selityksen pelottavina tai hämmentävinä oleviin kokemuksiin.

Tiedostamattomat prosessit vaikuttavat aivojen kehittymiseen, liikkeisiin ja kehon rakenteeseen. Tiettyjen liikkeiden toistuva tekeminen, esimerkiksi kyyristyminen pelkotilanteessa muokkaa kehon rakennetta ja lapsuuden muistot muistetaan sarjana tiedostamattomia odotuksia.

Fyysiset reagointitavat ylläpitävät vanhentuneita selviytymiskeinoja. Terapiassa etsitään uusia toimintatapoja muuttaa ja vapautua menneisyyden kielteisistä vaikutuksista.

Pelkkä selviytyminen ei riitä. Menneisyys voi rajoittaa ja vaikeuttaa ottamaan vastaan nykytodellisuutta. Keho viestii ennakko – odotuksista erilaisina toimintasarjoina. Terapian tehtävänä on auttaa tunnistamaan spontaanit toimintasarjat, jotka vakauttavat elämää.

Monenlaiset aistiärsykkeet vaikuttavat suuntautumiseen. Tiedostamattomat kokemukset vaikuttavat voimakkaasti. Emme muista niitä, mutta ne muistot vaikuttavat esisymbolisiin prosesseihin ja ne ilmenevät sensorisissa, motorisissa ja somaattisissa järjestelmissä ääninä, tuoksuina, tunteina ja tuntemuksina.

Terapia tukee tarkkaavaisuuden myönteistä suuntaamista eri lähestymistavoilla. Myönteinen suuntaaminen rakentuu eri aistimusten kautta ja mahdollistaa uusien kokemusten syntymistä.

Sensomotorinen psykoterapia auttaa ymmärtämään itseä, omia tunteita ja toimintatapoja. Terapia jakaantuu voimavarojen, -muistojen käsittelemisen, - ja elämässä eteenpäin menemisen vaiheisiin. Näiden vaiheiden kautta saavutetaan välittömiä ja pidempiaikaisia terapeuttisia tavoitteita.

Sensomotorinen psykoterapia

 

 

 

Susirajan kursseja

Avaimet muutosjohtajuuteen
Kurssi on suunnattu esimiestehtävissä oleville. Tavoitteena on etsiä uusia näkökulmia ja vuorovaikutustaitoja työyhteisön sekä yrityksen toimintaan.

Työyhteisöllä kaikki pelissä
Työnohjaus pienille ja keskisuurille yrityksille. Hyödyllisiä uusia keinoja toimintavaihtoehtojen löytämistä.

Elämisen arvoista elämää
Puhutaan arvoista, valinnoista ja tavoitteista. Kurssi on kannustava ja vuorovaikutteinen ja se antaa toiveikkuutta tulevaisuuteen.

12 Suurta juhlaa
Raamatun tarinat ikonien kuvamaailman kautta eläväksi elämäksi. Kurssin tavoitteena on löytää ajattomien ikonien sanoma tähän päivään.

 

Psykoterapia

 • 1950-luvulla Milwaukeessa kehitetty lyhytterapiamuoto
 • Milton H. Erickson on terapiamuodon merkittävä vaikuttaja
 • Suomessa ratkaisukeskeistä psykoterapiaa on käytetty 1980-luvulta lähtien ja se on yleistynyt viime vuosina voimakkaasti
 • Terapiamuodon yksi pioneereista Suomessa ovat mm. psykiatri Ben Furman ja Lyhytterapiainstituutin kouluttaja Tapani Ahola

Kenelle?

Sinulle, jos

 • olet kiinnostunut tarkastelemaan elämän merkitystä ja tarkoitusta
 • olet kiinnostunut tutkimaan ja selvittämään eettisyyteen liittyviä kysymyksiä ja ongelmia
 • etsit elämän mielekkyyttä tai vaihtoehtoja
 • haluat selvittää kokemuksiasi, joita et vielä ymmärrä
 • pohdit ihmissuhteisiin tai työhösi liittyviä kysymyksiä
 • pohdit vaikeita valintoja ja ratkaisuja.
 • haluat lisätä itsesi tuntemista
 • olet ahdistunut tai masentunut
 • haluat kehittää itseäsi ihmisenä

Miten lisäät onnellisuutta käytännössä?

 • Hoida ihmissuhteita
 • Nauti ympäristöstä, musiikista ja taiteesta
 • Huolehdi terveydestäsi, harrasta liikuntaa
 • Kehitä omia luonteenvahvuuksiasi
 • Nauti kohtuudella hyvää ja terveellistä ruokaa ja juomaa
 • Nauti kohtuudella lepoa, rentoutusta ja lomia
 • Lisää positiivisia tunteita menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta kohtaan

Yhteystiedot

Terapia- ja Työohjauspalvelu Susiraja
Välikatu 6 A 13
87100 Kajaani

puhelin 040 505 6008 (arkisin klo 8-16 välillä)
sähköposti liisa@kannustaja.fi

Tietosuojaseloste

 

logo ls susiraja logo ls fysioterapia